Barnhemmet Mercy Houes, Thailand

Mercy House

Vid ett besök år 2000 hos våra dåvarande Thailandsmissionärer Bertil och Stina-Cajsa Andersson i Hua Hin, kom vi i kontakt med en pastor i orten Pranburi som under små förhållanden tagit emot karenska flyktingbarn som kommit från gränslandet mellan Thailand och Burma.

Vår församling gav stöd till barnhemmet under ett antal år och så småningom fick de bidrag från olika håll och kunde bygga ett bättre och modernare barnhem. Under 2015 nåddes vi av en vädjan om ekonomisk hjälp, då valutakursen ändrats så radikalt att de underhåll de fått från Sverige inte längre räckte till. Barnhemmet har idag 24 st barn inskrivna. Församlingen har bidragit med akut hjälp och sedan 1 juli 2015 ger vi tillsammans med Mulles loppis ett bidrag på 3 000 kr/mån.

Mercy House Mercy House

Mercy House Mercy House

Barnen tackar här för penninggåva till kläder och i december 2015 fick vi denna jul- och nyårshälsning.