Nikolaj Shevchuk

Nikolaj Shevchuk

Församlingen har fortsatt ge underhåll och stöd till pastor Nikolaj Shevchuk och pingstförsamlingen i Daugavpils. Staden ligger i sydöstra Lettland nära gränsen till Vitryssland, c:a 25 mil från huvudstaden Riga. Församlingen sprider hopp till människorna i denna fattiga del av landet. Barn och vuxna får dagligen mat genom kyrkans soppkök och utslagna får bostad i kyrkan. Församlingen driver två fritidshem för föräldralösa barn och barn till missbrukare. Där får barnen mat och kläder och en stunds kärleksfull omvårdnad i trivsam miljö. I år har vi skickat tre hjälpsändningar med begagnade kläder, skor, leksaker m.m. Vi har också skickat köksutrustning, cyklar, rullstolar, rullatorer och andra hjälpmedel. Vi har också gett pengar till inköp av mat till ena fritidshemmet. Vårt överflöd blir verktyg för församlingens evangelisation och öppnar hjärtan till frälsning.

Nikolaj´s vision om en egen lägerplats är en verklighet och i år har 9 sommarläger hållits på markområdet invid en sjö utanför staden. I likhet med tidigare år var det en stor högtid när ungdomslägret avslutades och 11 personer döptes till Kristus. Under årets läger bodde deltagarna i militärtält, men på sikt skall lägergården OASEN byggas på området med små stugor och samlingsbyggnader. Redan under detta år har två småstugor byggts och en stor förrådshall.