Våra veksamheter

Gudstjänster

Våra Gudstjänster kännetecknas av att lära känna Gud och varandra. Genom sång, predikan utifrån Bibeln och möjlighet till bön och gemenskap vid fikat. Vi tror att det är viktigt att tillsammans lära känna Gud. Vår önskan är att alla varken om man är med församlingen eller inte är välkommen till våra Gudstjänster.

Cafémöte

Cafémöten

En gång per månad har vi Cafémöten. Dessa möten är unika, ibland kan det komma gäster från andra länder, men ibland har vi våra egna talare och musiker. Det är ett möte där vi spelar musik, sjunger, talar och fikar med go gemenskap.

Bön

Vi tror bönen är avgörande för Degerfors och för oss som individer. Vi samlas Tisdagar klockan 19 för att be tillsammans. Bön är mer än samtalet mellan mig och Gud, det är ett tillfälle där vi kan hjälpa varandra i våra svårigheter. I bönen fördjupar vi relationen till Gud. Hit är alla välkomna, om du är van att be eller inte.

Bön