Historia Pingstväckelsen kommer till Degerfors

Filadelfia församlingen i Degerfors bildades söndagen den 21 mars 1920 hos syster Selma Persson, som bodde vid Kanadagatan. Denna församlingsbildning var frukten av den verksamhet som under några år hade bedrivits i bygden av "pingstevangelister". Joel Carlsson, senare framgångsrik missionär i Brasilien, och Fridolf Mentz verkade i Degerfors och Strömtorp en kortare tid och senare kom evangelisterna Anna Finnström och Augusta Fredriksson och höll möte i byggden.

Den första dopförättningen i församlingen hölls den 28 Maj 1922 då fyra nyfrälsta vänner döptes till Kristus, 8 stycken döptes i församlingen detta år. Tidigare hade man döpt i grannförsamlingarna. Verksamheten tycks ha utvecklats under de följande åren trots att inga vittnen stannade någon längre tid. Under 1927 döptes 9 vänner och under 1928 döptes 13 och församlingen hade vid årsskiftet 1928-1929 67 medlemmar.

I början av 1930-talet verkar det som om församlingen upplevde en kris, och det var nog inget specifikt för församlingen i Degerfors, det var många församlingar som just då genomgick djupa dalar. Efter två speciella möten, det ena den 21 april 1933 då bröderna Daniel Holm från Karlstad och Gustaf Robert från Örebro var på besök, och det andra den 11 augusti samma år då bröderna Ivar Skoglund från Kristinehamn och Daniel Holm från Karlstad besökte församlingen, rekonstruerades denna vid den sistnämda tidpunkten, och årsberättelsen från 1933 säger: "Detta mötet var ett underbart och härligt sådant och blev församlingen 26 medlemmar stor."

Verket har sedan gått fram genom Guds kraft och härlighet och församlingen har även vuxit så vid årsskiftet 1939-40 var det 80 medlemmar, årsskiftet 1949-50 169, årsskiftet 1959-60 177, årsskiftet 1969-70 180, årsskiftet 1979-80 169 medlemmar i församlingen.

Den största dopsiffran i församlingens historia var 1949 då 16 döptes och den 10-årsperioden under 1940-talet var den bästa med tanke på dopsiffror. Under 1950-talet döptes 61 personer och under 1960-talet och 1970-talet har det döpts 44 stycken varje årtionde.